Zakład zajmujący się ubezpieczeniami ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Nieszczęśliwe wypadki podczas jazdy autem mogą przytrafić się każdemu z nas. Z tego powodu w naszym kraju obowiązkiem jest zakup ubezpieczenia OC, to znaczy odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono rekompensatę szkód, jakie powstały w wyniku kolizji albo wypadku na drodze, zarówno materialnych jak również osobowych. Trzeba pamiętać, iż polisa OC przydzielona jest do konkretnego pojazdu, a nie jego posiadacza. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest ściśle określony przepisami i w każdej firmie ubezpieczeniowej będzie to wyglądało tak samo.

 

Osoba poszkodowana podczas kolizji albo wypadku ma prawo ubiegać się o naprawę auta albo ubiegać się się o wypłatę rekompensaty, która pójdzie na naprawę. Jest wariant gotówkowy albo bezgotówkowy wypłaty rekompensaty. W przypadku wariantu bezgotówkowego zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany pokryć koszt naprawy, natomiast posiadacz auta nie musi uczestniczyć w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w stłuczce może też liczyć na pokrycie kosztów na holowanie auta do warsztatu lub wynajmu samochodu zastępczego. Sporo informacji na temat rozliczeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mamy możliwość odszukać na interesującym blogu robakubezpieczenia.pl. Warto wspomnieć, iż zakład zajmujący się ubezpieczeniami ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania, a jeżeli nie dotrzyma tego terminu, musi zawiadomić o tym poszkodowanego. Ważne jest także to, że zakład zajmujący się ubezpieczeniami musi w takiej sytuacji wypłacić bezsporną część rekompensaty, a wypłata pełnego odszkodowania nie powinna trwać dłużej niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia zawiadomienia o zaistniałej szkodzie. Bardzo istotną informacją jest również to, że ubezpieczenie OC nie obowiązuje wyłącznie w sytuacji szkody powstałej podczas jazdy pojazdem.

 

Za szkodę, jaka powstała w związku z ruchem samochodu jest uważana też szkoda , która została wyrządzona podczas wsiadania i wysiadania z samochody. Dotyczy to również takowych zdarzeń, jak załadunek czy rozładunek produktów jak również podczas garażowania lub postoju auta. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiada liczne wykluczenia odpowiedzialności. Firma ubezpieczeniowa ubezpieczeniowy1.pl nie odpowiada za wszelkie szkody, jakie powstały w transportowanych bagażach albo ładunkach. Powinno się tu wymienić w szczególności stratę gotówki, elementów biżuterii czy innych wartościowych przedmiotów. W związku z powyższym, ubezpieczenie OC ochrania kierującego autem w całym okresie polisy. Winny wypadku lub kolizji drogowej może liczyć na to, iż wszystkie wywołane przed niego uszkodzenia będą zrekompensowane w jego imieniu poprzez firmę ubezpieczeniową. Należy tu dodać, że wyróżnia się szkody częściowe oraz całkowite. Szkoda częściowa wiąże się z tym, iż awarie auta są niewielkie oraz mamy możliwość je naprawić w sposób.

 

Tymczasem szkoda całkowita wiąże się z tym, iż auta nie opłaca się naprawiać oraz przywracać jego stan sprzed kolizji lub wypadku. Jest to więc sytuacja znacznie bardziej skomplikowana dla kierowcy. Należy pamiętać, iż szkoda całkowita oznacza, że firma ubezpieczeniowa nie zajmie się uszkodzonym pojazdem, który wtedy będzie już nazywany wrakiem. Firma ubezpieczeniowa nie przejmuje pojazdu, lecz zazwyczaj odlicza jego szacunkową wartość od sumy rekompensaty. Oczywiście posiadacz wraku ma możliwość sprzedać wrak, co zwykle znaczy wykorzystanie wielu nieuszkodzonych części wyposażenia w następnym pojeździe.

Autor: o-ubezpieczeniach.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *