Szkolenia Bhp dzielimy na dwa typy.

Co kryje się pod pojęciem usługi Bhp? To bardzo istotne prace, jakimi zajmuje się wiele firm, oferują one też niezwykle wysoko zaawansowane usługi przeciwpożarowe przez sprawowanie ciągłego nadzoru Bhp nad warunkami pracy, jako służba etatowa oraz zewnętrzna. Nic w tym zaskakującego. Właściwie dlaczego?

 

Bo szkolenia Bhp są wszak obowiązkowe dla wszystkich pracowników, którzy właśnie zaczęli pracę w nowej firmie. Kursy P.W. LJM dzielimy na dwa typy. Jakie dokładnie rozróżniamy ich rodzaje? To szkolenia tak zwane wstępne , które obejmują instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy i te okresowe. Odbywają się one w trakcie pracy oraz nie mogą trwać mniej niż trzy godziny lekcyjne.

 

Nowozatrudniony zapoznaje się w ich trakcie z podstawowymi zasadami Bezpieczeństwa pracy, czyli z bezpieczeństwem a także higieną pracy. A konkretniej ze zbiorem zasad, które są związane z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem obowiązków. Nad przestrzeganiem zasad oraz przepisów Bhp w naszych polskich zakładach pracy czuwa, nie kto inny, tylko PIP. Jeżeli jest mowa o wspomnianym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to musi być on oczywiście zrobiony, zanim do swojej pracy zostanie dopuszczony pracownik, zatrudniony na stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym może być narażony na liczne niebezpieczeństwa. Dlatego też tak istotne jest, aby nowozatrudniony dowiedział się, jakie są metody ochrony przed różnymi zagrożeniami. Początkowo wyjaśnia to na rozmowie wstępnej przełożony, a kolejno bardziej szczegółowo przedstawia to oraz omawia inne czynności instruktor. Etapem końcowym jest przeprowadzony test z pozyskanych uprzednio oraz poznanych informacji.

 

Instruktaż stanowiskowy musi być jednakże przeprowadzony raz jeszcze w pewnych sytuacjach, jeśli przykładowo na stanowisku nastąpią zmiany organizacyjno-techniczne, a wśród nich także zmiana procesu technologicznego czy organizacja stanowisk pracy. UWAGA! Przeprowadzenie kursu Bhp w zakresie instruktażu ogólnego, a także stanowiskowego powinno być potwierdzone poprzez uczestniczącego w nim pracownika na piśmie i zaznaczone w jego aktach. To oświadczenie powinno zawierać nazwisko i imię pracownika a ponadto datę oraz miejsce zaliczenia takiego kursu, oraz podpis. Są również organizowane kursy Bezpieczeństwa pracy zwane szkoleniami okresowymi. Ich czas trwania jest uzależniony od ramowego programu – maksymalnie są to sześćdziesiąt cztery godz. lekcyjne. Jeśli określony pracownik okaże swoje aktualne zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi odbycie wymaganego szkolenia okresowego Bezpieczeństwa pracy w danym okresie u innego pracodawcy, ma szansę być wówczas zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To bardzo ważna informacja. To szkolenie może oczywiście obejmować pozostałą grupę miejsc pracy, jednakże program szkolenia musi brać pod uwagę zakres, jaki jest konieczny do dopuszczenia do pracy na zupełnie innym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *