Najpopularniejsze sposoby wulkanizacji

Wulkanizacja jest chemicznym procesem, wynalezionym przez Ch. Goodyeara, wykorzystywanym do utwardzania gumy. Wulkanizacja tradycyjnie dotyczyła traktowania kauczuku naturalnego siarką oraz bywa to najczęstszy przykład, jednakże pojęcie to zostało również okalającym utwardzanie innych materiałów.
Wulkanizacja pracuje przez wytwarzanie połączeń poprzecznych pomiędzy fragmentami łańcucha polimeru, co skutkuje zwiększoną sztywnością a także trwałością, a także odmiennymi zmianami właściwości mechanicznych a także elektrycznych towaru. Zdecydowanie najpopularniejsze sposoby wulkanizacji zależą od siarki. Sama w sobie siarka jest powolnym środkiem wulkanizacyjnym a także nie wulkanizuje syntetycznych. Wulkanizację przyspieszoną organizuje się przy wykorzystywaniu różnorodnych związków, które przekształcają kinetykę sieciowania . Warsztat wulkanizacji to miejsce, które cieszy się maksymalną popularnością w dzisiejszych czasach.

Pakiet utwardzania jest przystosowany specjalnie do szosy i użytkowania. Miejsca reaktywne – miejscautwardzania – są allilowymi atomami wodoru. Te wiązania C-H siadują z podwójnymi wiązaniami węgiel-węgiel. Podczas wulkanizacji niektóre z tych wiązań C-H są zamieniane łańcuchami atomów S, które scalają się z obszarem utwardzania odmiennego łańcucha polimeru. Mosty te posiadają od jednego do kilku atomów. Liczba atomów siarki w sieciowaniu mocno wpływa na właściwości fizyczne końcowego towaru gumowego. Marketing opon wcześniej stosowanych jest osiągalna w każdym mieście.