Brak numeru VAT

Brak numeru VAT kontrahenta unijnego nie jest przeszkodą do stawki obniżonej z tytułu WDT. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20.10.2016 r. w sprawie Josef Plöckl  przeciwko Finanzamt Schrobenhausen (Niemcy). Trybunał w wyroku rozważył kwestię wpływu braku dochowania wymogów formalnych ustanowionych przez przepisy krajowe na możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni stanu faktycznego w oparciu na przepisach VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej, tj. w uproszczeniu Dyrektywa VAT.

Porady udzieliło biuro rachunkowe Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *